Våren 2019
Nya grupper som kommer att starta:

Engelsk konversation

tisdag eller onsdagskvällar,

Ipad för äldre
Odling

Anmälan till Berit 070 3405952


Verksamhet igång


HANTVERK

Måndagar Kl 12.00-16.00

Pröva på olika textila tekniker. Ta gärna med egna arbeten.


Akvarell

Ta med eget material

Tisdagar Kl 10.00 – 13-00


Mattcurling (i vår) Boule

Torsdagar Kl 16.00

Mattcurling spelas inomhus i lag, på plastmatta med ”plastkäglor” med handtag.
Vi har käglor för vuxna och käglor för ungdomar.

Kom med och spela!

Avgift 30 kr/gång, fika under kvällen.

Välkomna!


JUNIS:

För barn från 6 år
För medlemsavgiften på 50 kr/år deltar du i alla aktiviteter.

Se fliken Junis


Tonårsgrupp UNF

Ungdomens Nykterhetsförbund , från åk 7. För medlemsavgiften
50 kr/år deltar du i alla aktiviteter i lokalen, kostnader
för utflykter tillkommer.

Hela programmet finns på fliken UNF-Glava

Fredagar kl 18-21, blandade aktiviteter.

Ledare: Berit o Kjell. Info Berit 070-3405952


Turistfoldern

kommer ut i sommar och i den en sammanställning av sommarens aktiviteter
på denna sida Glafsfjorden.

Uppgifter kan lämnas till Birgitta Juås birgitta.jus@telia.com


Medlemsavgift:

Enskild medlem 100 kr,
Familj 250 kr, då ingår avgiften för de barn o ungdomar som deltar i barn o tonårsgrupperna i Junis o UNF.
För föreningar 250 kr och företag 250 kr.

Bg 5623-5344 eller Swish 1235331590.

Vid familjeavgift ange vilka som medlemskapet avser.
Meddela oss mailadress på ecovis@home.se.


ÅRSMÖTE

med Idéella föreningen
Glava Bygdekontor

Onsdag den 20 febr. kl 19.00

i Glava Bygdekontor /Ordenshus

Sedvanliga förhandlingar.
Föreningen bjuder på fika

Vi får information om det nybildade ”Byalagets” framtidsplaner.

Välkomna!

Styrelsen