Välkommen med som medlem, det stöder Bygdekontorets verksamhet och ger rabatt på förhyrning.

Medlemsavgift: 
Enskild medlem: 100 kr.
Familj 250 kr (inkluderar även barn som deltar i Junis o UNF:s aktiviteter). 

Företag: 250 kr. Då ingår en enkel annons med bifogad bild och länk till ev hemsida, alt kan
webbmastern utforma en annons mot arbetskostnad.

Medlemsavgiften kan betalas på:

Bg 5623-5344

eller
Swish 123 533 1590. 

Ange namn och mailadress.