Hyr våra lokaler

Med vår digitala utrustning och en stor filmduk kan du koppla upp dig och se
matcher, program, filmer och eget material i slutet sällskap. 

 Välkommen med som medlem, det ger rabatt på förhyrning.

Medlemsavgift: Enskild medlem 100 kr, familj 250 kr
(inkluderar även barn som deltar i Junis o UNF:s aktiviteter). 

Medlemsavgiften kan betalas på Bg 5623-5344 eller
Swish 123 533 1590. Ange namn och mailadress. 

Hyressättning

för Glava Ordenshus/Bygdekontor
Stora salen inkl kök dagtid till kl 16oo          350:-

”        ”        ”     ”     kvällstid från kl 17oo     350:-

”        ”        ”     ”     dag + kväll                     500:-

Privata samlingar                                          500:-

Privata samlingar medlemmar                      350:-

Vid kalas hyra av full uppsättning porslin     100:-

Hyra av audivisuella hjälpmedel                   100:-

Vid smärre sammankomster (färre än 10 deltagare)          30:-/pers

Styrelserummet                                              150:-

Lokalen lämnas i det skick den togs emot, städad och fri från de egna soporna.

Medlemmar erhåller 10% rabatt på hyran

Lokalen bokas genom Berit 070 340 59 52 berit@engqvist.nu

Vid bokning av lokalen under längre tid kan hyressättning diskuteras.

Önskas bekräftelse, skickar vi det.

Hyror debiteras månadsvis vid längre förhyrning