Glava Bygdekontor

strävar efter att vara navet i föreningsverksamheten i bygden och har både föreningar,
enskilda företagare och privatpersoner som sina medlemmar. Föreningen skall verka
för att bevaka medlemmarnas och bygdens intressen och om möjligt vara ett språkrör
mot kommun och myndigheter.

Entrebild

Entré

Verandabild

Nya verandan

Föreningen förvaltar också Glava Ordenshus i syfte att ge föreningar möjlighet
att bedriva verksamhet i lokalen.

Bild boulebanan

Boulebanan