Glava Bygdekontor

Föreningens syfte är
Att ställa lokaler till förfogande och underlätta för människor i bygden, med ett gemensamt
intresse, att komma samman och marknadsföra sina aktiviteter för att inbjuda flera.
Att ge föreningar i Glava möjlighet att bedriva verksamhet i lokalen.
Att skapa egen verksamhet där intresse finns för kulturarrangemang, grupper och studiecirklar.
Att all egen verksamhet sker i nykter miljö.
Att förvalta fastighet och tomt så att dess mervärde ökar.

Entrebild

Entré

 

Verandabild

Nya verandan

 

Bild boulebanan

Boulebanan

Mattcurlingen

Mattcurlingbanan