V Ordförande:

Bengt Bengtsson
Yrevallsvägen 8
670 20 GLAVA
tel: 0570-42101 / 070 237 32 71
epost: ecovis@home.se

Kassör:

Berit Engqvist
Yrevallsvägen 8
670 20 GLAVA
tel: 0570-42101 / 070-340 59 52
epost: berit@engqvist.nu

JUNIS Representant:

Kommer senare

UNF Representant:

Kommer senare

Webbansvarig:

Kjell Landin
tel: 0570-27 90 86 / 076 843 69 46
epost: kjell@marrvika.se

Övriga ledamöter:

Birthe Andersson

Elinor Berglund

Mirja Jordan

Veronica Nordahn

Christina Andersson

Ersättare:

Birgitta Wannebo

Kjell Landin

Revisorer:
  1. Birgitta Juås
    Brandsbol
    670 20 GLAVA
    tel: 0570-403 90
    epost: birgitta.jus@telia.com

2. Kjell-Erik Åsberg

Epost till Glasidan:

info@glasidan.se