Kassör:

Berit Engqvist
Yrevallsvägen 8
671 97 GLAVA
tel: 0570-42101 / 070-340 59 52
epost: berit@engqvist.nu

Webbansvarig:

Kjell Landin
tel: 0570-27 90 86 / 076 843 69 46
epost: kjell@marrvika.se

Övriga ledamöter:

Lisbeth Vecchi
Birgitta Wannebo
Mirja Jordan
Christina Andersson
Kjell Landin

Ersättare:

Bengt Bengtsson
Veronica Nordahn
Helena von Amting
Torbjörn Gustafsson

Revisorer:

Birgitta Juås
Brandsbol
670 20 GLAVA
tel: 0570-403 90
epost: birgitta.jus@telia.com

Kjell-Erik Åsberg

Epost till Glasidan:

info@glasidan.se