Styrelsen för 2016

Ordförande:      Bengt Danielsson

V ordförande:    Björn Hartvigsson

Kassör:              Kjell-Erik Åsberg

Sekreterare       Niklas Schützer

V sekreterare och ungdom: Kerstin Fritiofsson

Suppleant:        Anders Boström.

hillringsberg-tillbaka